• Iskolánkról
 • Oktatási módszerünk, tanáraink
 • Felvételi rendszerünk
 • Tankönyveink
 • Elérhetőség


  Iskolánkról

          A Hausschule Nyelviskola és Tanulóház a belvároshoz közel található, így biztosított a könnyű elérhetőség. Zöldövezetben, nem messze egy patak partjától, csendes, nyugalmas környezetben fekszik, biztosítva a tanulók zavartalan tanulását.
          A szép környezet és a csend elmélyültebb koncentrációt tesz lehetővé Nyelviskolánk a kezdetektől fogva törekedett az igényes, magas szintű nyelvoktatásra.
          Hallgatóinkat személyre szabott képzésben részesítjük. Célunk, hogy a hallgató a nyelvi képzéseinken, olyan szinten sajátítsa el a nyelvet, hogy azáltal mind a nyelvvizsgán megfeleljen, mind a munkahelyén és a magán életében helyt tudjon állni, továbbá, hogy a megszerzett nyelvtudására a jövőben is építhessen.
          Így tanfolyamainkra azokat várjuk, akiknek használható nyelvtudásra, ill. nyelvvizsgára van szüksége, legyen az diák, dolgozó, munkanélküli vagy nyugdíjas.
  Nem szabjuk meg, hogy hány éves kortól hány éves korig kereshetnek fel bennünket, nyelviskolánk mindenki számára nyitva áll.  Oktatási módszerünkről, tanárainkról

  Nyelviskolánkban megfelelő végzettséggel, nyelvtanári diplomával és tanítási gyakorlattal rendelkező oktatók tanítanak.

  • Tanfolyamainkon kommunikatív, hatékony oktatási módszerrel tanítunk, elsődleges a mindennapi életből kiragadott, alapvető élethelyzetek, szituációk gyakorlása.
  • Alaposan kidolgozott oktatási módszerünkkel fejlesztjük tanulóink négy fontos nyelvi alapkészséget: beszédkészség, hallás utáni értés, olvasott szöveg megértése, szövegalkotási, fogalmazási készség.
  • Tanaráink a 'hallgatók nyelvén', érthetően magyarázzák el a nyelvtani alapokat, szabályokat. Példákkal teszik világosabbá azok használatát Tanulóink rendszeresen értékelik tanárainkat, tanfolyamainkat.
  • Tanáraink türelmesek, rugalmasak, alkalmazkodnak hallgatóink igényeihez.
  • Óráink felszabadult, kellemes hangulatban folynak, tanulóink mindig jókedvűen hagyják el iskolánkat.
  • A kezdő színtű tanfolyamra jelentkezők kivételével, valamennyi leendő tanulónk szintfelmérő teszt megírása, majd annak kiértékelése után kerül be a számára legmegfelelőbb szintű csoportba.
  • Nagy hangsúlyt fektetünk a korábban megtanult tananyag ismétlésére, ellenőrzésére. Ezáltal mind a tanuló mind a tanár pontos képet kap, milyen mélységében sikerült elsajátítani a tanulónak a tanultakat, rámutat a tanuló esetleges hiányosságaira, mely területeken szorul fejlesztésre.
  • Tananyagunk nem csupán egy tankönyv anyagára épül. Több tankönyv olvasmányait, gyakorlatait is felhasználjuk, kiegészítve azokat újságcikkekkel, érdekes olvasmányokkal.
  • Óráinkon különböző típusú gyakorlatokat alkalmazunk, úgy mint szituációs gyakorlatok, a szerepjátékok, és más csoportdinamikai eszközök.
  • Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az első tanegység során az alapokat megfelelő mélységben sajátítsák el a hallgatóink, melyre a későbbiekben építeni lehet a nyelvtanilag egyre komplikáltabbá és nehezebbé váló tananyag oktatását. A kezdésnél, ha megszerettetjük a nyelvet és magát a tanulást, a későbbiekben az oktatás során könnyebben boldogul a tanár és diák egyaránt, sokkal több sikerélményben lesz részük.
  • Az idősebb korosztálynál nagyon fontosnak tartjuk a kezdést, először is, ha régebben tanult, segítünk a hatékony tanulási technikák megismertetésében és elsajátításában. A fiatalabb korosztály oktatása során az időbeli terhelhetőséget az életkornak megfelelően szabjuk meg.
  • Oktatóink munkáját szakmai vezetőink rendszeresen ellenőrzik (óralátogatások), és amennyiben szükségesnek tartják, tanácsokkal látják el további munkájukkal kapcsolatban. Nagy gondot fordítunk arra, hogy tanáraink ne csak a tudásuk állandó továbbképzését tartsák fontosnak, hanem emberi, tanári személyiségük is megfeleljen alapelveinknek: a pontosság, a következetesség, a megbízhatóság, a rugalmasság és a folyamatosság kritériumainak.
  • Oktatói besorolási rendszer főbb szempontjai:
   • Intézményünknél leadott órák száma
   • Elégedettségi kérdőívek eredménye
   • Óralátogatási jegyzőkönyvek eredménye
   • Hallgatói visszajelzések
   • Reklamációk

  Felvételi rendszerünk

  Az új hallgatók esetében a beiratkozáskor a szintfelmérést végző szaktanárok rövid beszélgetést kezdeményeznek a jelentkezővel, amelynek során az idegen nyelv elsajátítására fordított időtartam hosszára, a használt tananyagokra és az eddigi képzés formáira kérdeznek rá. A beszélgetés után szintfelmérés következik, amely kiterjed mind az írásbeli, mind a szóbeli tudásra. Az iskola belső felvételi rendszere a biztosítéka annak, hogy minden új érdeklődő személyre szabott, jelenlegi tudásszintjéhez és jövőbeli céljaihoz igazított, iskolánkban elvégezhető tanulmányi program-javaslatot kapjon. A szakmailag részletes és pontos felmérés elfogulatlanul és korrekt módon vizsgálja a beszédtudást, kiejtést, szókincset, nyelvtani helyességet beszédben és írásban egyaránt valamint a helyesírást.


  A szintfelmérés menete a következők szerint zajlik:

  1. Szóbeli elbeszélgetés - mely során a szintfelmérést végző tanár a hallgató besorolásához szükséges elengedhetetlen kérdéseket teszi fel:

   1. Mennyi ideje tanulja az idegen nyelvet, és ennek alapján milyen szintűként értékeli saját nyelvtudását.

   2. Milyen tankönyvekből tanult, milyen egyéb segédanyagokat használt eddigi képzése során.

   3. Milyen keretek között tanult a beiratkozás időpontjáig (iskolaszerű képzés keretében, egy nyelviskolában, külföldi tartózkodás során, stb...)

  2. Szóbeli szintfelmérés - melynek során a hallgató kommunikációs képességeit és beszédértését vizsgálja a szintfelmérést végző tanár általános témakörökben feltett kérdések segítségével

  3. Írásbeli szintfelmérés - melynek során a nyelvtani ismereteket és aktív szókincset vizsgálja a szintfelmérést végző tanár.

  A szintfelmérő tesztek értékelése
  1. Ha a jelentkező teljesen kezdő, nincs szükség szintfelmérésre.
  2. Kezdő szintre soroljuk be a jelentkezőt, ha az alapfokú szintfelmérő teszten 0-30-%-ot ér el.
  3. Ha a jelentkező 30-60 %- ig teljesít, alapfokú kezdő szinten kezdhet.
  4. Ha a jelentkező 60% felett teljesít, alapfokú haladó szintre kap besorolást.
  5. Alapfokú haladó szinten kezdhet a hallgató, amennyiben a középfokú szintfelmérő teszten 30% alatt teljesít.
  6. Ha a jelentkező 30-60%-ig teljesít, középfokú kezdő szintre soroljuk.
  7. Ha a jelentkező 60% felett teljesít, középfokú haladó szinten kezdhet.


  A jelentkező e százalék szerinti besorolására azért van szükség, hogy egy csoporton belül a hallgatók bemeneti tudásszintje ne legyen nagyon eltérő egymástól, ezzel is elkerülve az esetleges lemorzsolódást vagy, ami szintén nagyon fontos, a sikerélmény hiányát.
  A szintfelmérő eredményét, annak értékelését követőn közöljük a hallgatóval, és egyben javasoljuk a számára legalkalmasabb szintet.  Tankönyveink

  Az oktatók a nyelvórákon a legkorszerűbb, a kommunikatív módszer elvei szerint felépülő könyveket és kiegészítőket használják. Tananyagunk nem csupán egy tankönyv anyagára épül. Több tankönyv olvasmányait, gyakorlatait is felhasználjuk, kiegészítve azokat újságcikkekkel, érdekes olvasmányokkal.
  A képzés során alkalmazott tankönyveket, munkafüzeteket és kazettákat a hallgatók számára térítés ellenében, intézményünk minden esetben biztosítja.


  ANGOL nyelvkönyvek

  • The New Cambridge English Course
  • New Headway
  • The Finals - Angol nyelvkönyv az új, emelt szintű érettségi vizsgához
  • Ultimate English - Kézikönyv felvételizőknek és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek
  • 2B or not 2

  • Streamline
  • Starting English
  • Express English
  • English Grammar in Use Elementary
  • Kis angol nyelvtan
  • Twenty but one - Egy híján húsz
  • Surviving in Britain
  • Developing strategies 3.
  • Developing Skills
  • English Grammar in Use Intermediate
  • Practise and Progress
  • Társalgási témák az angol érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra
  • 1000 angol tesztkérdés
  • 700 angol teszt
  • Feleletválasztós tesztkönyv - angol
  • 1000 Questions 1000 Answers
  • Fordítás magyarra és szövegértés - középfok
  • Angol nyelvvizsga
  • Nyelvtani gyakorlatok, fordítás idegen nyelvre, fogalmazás - középfok


  NÉMET nyelvkönyvek


  • Delfin
  • Sowieso
  • DAS NEUE DEUTSCHMOBIL
  • Pingpong
  • Themen neu
  • TANGRAM
  • Einen Schritt weiter

  • Start Neu
  • Unterwegs
  • Grünes Licht
  • Német felsőfokú írásbeli gyakorlókönyv
  • Richtiges und gutes Deutsch
  • Német - magyar vonzatszótár gyakorlatokkal és megoldásokkal
  • MITTELSTUFE DEUTSCH - Akutalisiert und mit neuer Rechtschreibung
  • Német nyelvtani gyakorlatok alap- közép- és felső fokú nyelvvizsgákra
  • Zwanzig weniger eins - Egy híján húsz
  • 2000xMinuten - Training - DEUTSCH Grammatik
  • 1000 Fragen 1000 Antworten
  • Sprachscherze
  • Szövegértés, fordítás, tömörítés és képleírás a közép- és felső fokú német nyelvvizsgákra
  • Társalgási témák a német érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra
  • Német középfok írásbeli mintafeladatok gyűjteménye
  • Német tesztek és fordítási feladatok a "B" típusú közép és felsőfokú nyelvvizsgákra
  • Keine Angst vor Hörtexten
  • Német nyelvtan - felsőfok


  SPANYOL nyelvkönyvek


  • NUEVO VEN 1
  • Libro del alumno
  • Nuevo ele. cuaderno de ejercicios (intermedio)
  • Nuevo ele. cuaderno de ejercicios (avanzado)
  • Spanyol Nyelvkönyv Kezdőknek + Munkafüzet
  • MAGYAR-SPANYOL TÁRSALGÁS
  • 1000 PREGUNTAS 1000 RESPUESTAS


  OLASZ nyelvkönyvek


  • SALVE!
  • PROGETTO ITALIANO
  • In Italiano
  • La lingua Italiana
  • La Lingua Italiana Per Stranieri
  • Corso di lingua e civilta italiana. Livello elementare. Libro degli esercizi
  • SITUAZIONI A-B
  • Olasz nyelvi beszédhelyzetek
  • Gyakorlati olasz alapfokon
  • MAGYAR-OLASZ TÁRSALGÁS
  • KOMPLETT FELADATSOROK AZ OLASZ KÖZÉPFOKÚ ÍRÁSBELI NYELVVIZSGÁRA
  • Tesztek, fordítások, szövegértés, fogalmazás


  FRANCIA nyelvkönyvek


  • Tanulj franciául
  • ALLONS-Y 1.
  • ALLONS-Y 2.
  • TESZTEK A NYELVVIZSGÁN - FRANCIA KÖZÉPFOK
  • CIVILISATION PROGRESSIVE DU FRANÇAIS AVEC 400 ACTIVITÉS
  • 1000 QUESTIONS 1000 RÉPONSES
  • Társalgási gyakorlatok a francia "A" típusú nyelvvizsgákra
  • MAGYAR-FRANCIA TÁRSALGÁS
  • FRANCIA KÉPLEÍRÁSI GYAKORLATOK ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKON
  • FRANCIA KÖZÉPFOK ÚJ TÍPUSÚ FELADATOK
  • Írásbeli mintafeladatok gyűjteménye
  • KOMPLETT FELADATSOROK A FRANCIA KÖZÉPFOKÚ ÍRÁSBELI NYELVVIZSGÁRA
  • 1000 QUESTIONS 1000 RÉPONSES
  • Társalgási gyakorlatok a francia "A" típusú nyelvvizsgákra


  MAGYAR nyelvkönyv


  • Halló, itt Magyarország! I.  Elérhetőségünk

  Hausschule Nyelviskola és Tanulóház
  2000 Szentendre, Lehel-köz 2.
  Tel: 06-30/212-0846
  e-mail: hausschule.szentendre@gmail.com
  www.hausschule.hu

 • -
  E-mail: hausschule.szentendre@gmail.com - Tel: 06-30/212-0846.